Nusta Karpay

We worden opgeroepen om vanuit ons hart te leven, om van onszelf te houden zodat we belangeloos van anderen en het leven leren te houden. Onze frequentie van zelfliefde is een unieke trilling die we delen met al het leven. Alles wat je met liefde voor jezelf doet, doe je ook voor Moeder Aarde en alles wat er op haar leeft.

De Qero Paqos: dona Maria, don Mariano, don Alejandro en don Claudio hebben samen 7 heilige plaatsen in de Andes bezocht waar de Nusta’s (Godinnen) energetisch mee in verbinding staan. Op elke plaats hebben zij contact gemaakt met de Nusta die daar aanwezig is en een Khuya (helende steen) met haar frequentie verbonden. Zo is de Mesa met de energie van de Nusta’s ontstaan.

Zij hebben de boodschap van de Nusta’s ontvangen en willen deze met de wereld delen, zodat we de energie van deze moeders in onszelf kunnen laten ontwaken.

Nusta Karpay heeft een vrouwelijke energie die in ieder van ons aanwezig is. Door met de Nusta’s in contact te treden gedurende de rites, breng je een proces van heel wording op gang. Er ontstaat een balans tussen mannelijke en vrouwelijke energie in jezelf. Eenwording van deze energieën is waar het om draait.

Er zijn 7 rites, iedere rite staat in verbinding met een chakra. Iedere initiatie brengt je een hoger bewustzijnsniveau en laat de liefdevolle vrouwelijke energie opbloeien in jezelf. Doordat dit in jou ontstaat stroomt die frequentie door naar Pachamama en al wat op haar leeft. In bewuste verbinding met Pachamama kom je thuis in jezelf.

In deze tijd vergeten we vaak dat we afhankelijk zijn van de aarde voor alles in ons leven. Dat we niet afgescheiden zijn van haar, maar in samenwerking met haar kunnen bestaan in dit leven.

In de oude culturen waar men zich hier zeer bewust van was, werden vaak Godinnen vereerd als de creator van al het leven. De aarde en de vrouw werden met elkaar in verbinding gebracht omdat het ook de vrouw is die het nieuwe leven op aarde kan baren. De Godin was zowel verzorgend als meedogenloos.

In de verschillende hedendaagse religies komt de Moeder Godin telkens terug. Haar bestaan is universeel en wordt steeds meer her-innert in ons bewustzijn. Zowel de oude als de nieuwe tradities/religies zijn een leidraad om je te begeleiden naar een krachtige verbinding met je eigen bron.

Wanneer je de Godin in jezelf ziet, helpt je dat om je eigen kracht, bekwaamheid, erfgoed en schoonheid te waarderen en te genieten van alle fases van het leven. Je innerlijke weten kan ontwaken en je creativiteit versterken.

Pachamama en de Nusta’s

Pachamama is de Peruaanse Inca naam voor Moeder Aarde. Haar oorsprong gaat terug naar de tijd voor de Inca’s zelf. Ze is de meest vereerde Godin in de Andes, de moeder die al het leven verwekt en toezicht houdt op het welzijn van al het leven.

Ze wordt ook wel gezien als de grote draak die het Andesgebergte vertegenwoordigt. De Inca’s geloven dat ze onder de bergen slaapt en dat ze de aarde laat schudden wanneer de mensen niet goed voor haar zorgen.

Pachamama herinnert ons aan de noodzaak om de macht van de Aarde en haar elementen te erkennen. De Nusta’s zijn Godinnen van de Andes die worden gezien als de helpers van Pachamama.

Nusta Karpay

In 2008 zijn de Paqo’s samengenomen en hebben gesloten dat het de juiste tijd was om de Nusta’s te delen met de rest van de wereld. Zo zijn de 7 rites tot stand gekomen. Ze zijn ontworpen om de energie van de Godinnen bruikbaar te maken en zo doorgegeven kunnen worden van hart tot hart.

Net als Munay-ki, kan Nusta Karpay worden gezien als het schenken van zaden in de chakra’s. Zaden van licht die zijn bedoeld om in balans te komen.

Transformatie

We leven in een tijd waarin de energie op aarde verandert. De sjamanen brengen ons de boodschap dat tot nu toe de mannelijke frequentie op aarde overheerste. Dit is stap voor stap aan het veranderen. De vrouwelijke frequentie wordt steeds sterker en er ontstaat langzaamaan een gebalanceerde eenheid.

Steeds meer mensen komen in verbinding met hun gevoelens, voelen een onrust in zichzelf en voelen zich geroepen om zich te her-inneren wat er op zielsniveau altijd al was.  Energetisch en gevoelsmatig wil men tot de kern komen. Dit komt door het ontwaken van de vrouwelijke frequenties in ieders haart. Dit proces gaat ook samen met het verschuiven van het magnetisch veld van de aarde. Pachamama en al wat op haar leeft is in transformatie naar een nieuwe balans en eenheid.

De 7 rites zijn als volgt:

Rite 1: Mama Ocllo (aarde)

Rite 2: Doña Mujia (water)

Rite 3: Mama Simona (vuur)

Rite 4: Doña Teresa (lucht)

Rite 5: Maria Sakapana (wind)

Rite 6: Huana Waman Tiklla (licht)

Rite 7: Thomasa Waman Tiklla (sterren)