Munay-Ki

Zou vertaald kunnen worden als: ik hou van je vanuit het diepst van mijn zijn. En de intentie ligt ook in: Ben zoals je in wezen bent.

Munay-ki activeert je energieveld en kracht om te manifesteren. Het herstelt de verbinding met je innerlijke kracht en het versnelt je transformatie naar een hoger bewustzijn. Het is de weg van liefde naar verlichting en wereldvrede.

9 inwijdingen

Munay-ki wordt doorgegeven in 9 inwijdingen. Het is een geschenk van de Inca’s, overgedragen door de Q’ eros. De Q’eros zijn een oud volk dat ooit tot het Incarijk behoorde. Ze hebben tot op heden hun oude tradities en leefwijze op een heel pure en oprechte wijze behouden. Toen de Q’eros een voorspelling kregen over de komst van ‘mannen met haar op hun gezicht en vuurspuwende stokken’, zijn zij het hooggebergte van de Andes ingetrokken en zijn daar 500 jaar gebleven. Hiermee hebben zij voorkomen dat de inwijdingen verloren zouden gaan tijdens de overheersing door de Spanjaarden die rond 1500 begon. Nu is aan de Q’eros doorgegeven dat de tijd is gekomen om de inwijdingen, hun wijsheid en rituelen, door te geven aan de wereld om daarmee vernietiging te voorkomen en genezing en harmonie te brengen aan de aarde en haar bewoners. Daarom zijn de zij, nu al ongeveer 60 jaar geleden, terug naar beneden gekomen om hun spirituele wijsheid aan te bieden.

Munay-ki zijn de codes voor de nieuwe tijd, de nieuwe mens. Het is kosmische wijsheid op energetisch niveau, die nu ook voor de mens beschikbaar is door middel van deze inwijdingen.

De eerste 7 inwijdingen waren er altijd al, de laatste twee pas sinds kort. De 8ste inwijding kan sinds 1949 van mens tot mens doorgegeven worden. De 9de inwijding sinds 2006.

Evolutie vindt normaal gesproken plaats gedurende vele generaties. Deze inwijdingen maken het mogelijk dat evolutie met een kwantumsprong plaats vindt.

Kwantumsprong

Hoe kun je zo’n kwantumsprong maken in de evolutie?

Ons energieveld is de software die de hardware, ons DNA, instrueert om proteïnen aan te maken die de cellen in ons lichaam aanmaken. Ons energieveld zit als een soort ei of bol om ons heen. Het organiseert ons fysieke lichaam zoals een magneet ijzervijlsel. DNA mag dan een populair onderwerp zijn tegenwoordig in de wetenschap van de geneeskunst, het blijft slechts hardware. Sjamanen zoeken in het universum naar nieuwe software. Zij reizen in de oneindigheid vooruit langs de tijdlijn om de beste potentie uit te zoeken voor wie we over 10.000 jaar zijn. Deze informatie halen ze op als de nieuwste sofware die het lichaam op een nieuwe manier kan informeren. Je zou kunnen zeggen dat je met Munay-ki je energieveld upgrade door het downloaden van de hoogste versie die er in het universum bestaat. De versie van Homo Luminus, de verlichte mens.

Munay-ki brengt je bij je ware bestemming op aarde. Het maakt dat je volledig in je kracht komt te staan. De kracht om je dromen te manifesteren in deze wereld. Het geeft je liefdeskracht voor jezelf en voor de wereld om je heen. Door een verschuiving in je perceptie leer je veranderingen te laten plaatsvinden via je hart. Door je hart echt open te stellen voor jezelf, voor de ander en voor het grote geheel. Door het verkrijgen van een hoger bewustzijn en door verbindingen te maken en te delen.

Munay-ki maakt het mogelijk dat je reuzenstappen kunt zetten in je eigen transformatieproces en daardoor in de evolutie van de mensheid als geheel. Je wordt als vanzelf deel van het veranderingsproces op onze planeet in de richting van een natuurlijke staat van vrede, zowel in jezelf als in je directe omgeving en op wereldniveau. In essentie geven de inwijdingen je de wijsheid en kracht om je verantwoordelijkheid te accepteren voor de hele schepping. Jij bent de schepper van je eigen wereld. De Inca’s leren ons hoe een wereld in harmonie en overvloed kan zijn. De Munay-ki is het incapad naar de hemel op aarde.

We leven in een wereld van levende energie. Alles is energie, zoals in de kwantumfysica al bewezen is. En alles is met alles verbonden. Wie ooit energie ziet weet dat. Het welbevinden van de een is daarom onlosmakelijk met het welbevinden van de ander en van het totaal verbonden.

Wanneer eenmaal een kritieke massa een bepaald niveau van bewustzijn heeft bereikt, zal dit niveau zich uiteindelijk uitspreiden over de hele mensheid. Hoe meer mensen transformeren, hoe beter de kans op welbevinden en wereldvrede.